REJESTRACJA

Telefoniczna pod nr tel. +48 600 085 236

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zmierza do poprawy sytuacji lub stanu osoby, obejmując wspieranie jej w rozwoju osobistym, pomoc w pokonywaniu trudności lub w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, jak i niwelowanie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Poradnictwo psychologiczne

Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających różnorodne kryzysy lub doświadczających trudności wynikających z bieżącej sytuacji życiowej. Konsultacja psychologiczna ma na celu zbadanie trudności, ocenę stanu psychicznego pacjenta, a także rozpoznanie problemu i określenie zakresu potencjalnych zmian oraz ustalenie najdogodniejszej formy pomocy. Poradnictwo może mieć formę pojedynczej konsultacji lub obejmować stałe spotkania przez określony czas.

Psychoterapia indywidualna

Jest metodą leczenia zorientowaną na pomoc w poznaniu przeżyć wewnętrznych człowieka i modyfikację zachowań lub innych trudności w funkcjonowaniu. W psychoterapii istotną rolę pełni wzajemna relacja między pacjentem a terapeutą, która tworzy się podczas regularnych spotkań terapeutycznych. Podczas nich stosowane są różnorodne techniki terapeutyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjenta.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza osobowości, diagnoza inteligencji, diagnoza funkcjonowania poznawczego.

KONTAKT

ul. Żołnierska 14E/36, 10-561 Olsztyn
tel: +48 600 085 236
biuro.pracowniapp@gmail.com