REJESTRACJA

Telefoniczna pod nr tel. +48 600 085 236

Agnieszka Wiśniewska-Górecka - psychoterapeutka, pedagożka Olsztyn

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia, psycholożką i pedagożką. 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia integracyjnego. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz udzielam pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

W swojej pracy pomagam w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i emocjonalnymi, niskim poczuciu własnej wartości, stresem, nadużyciami emocjonalnymi oraz poczuciem braku sensu życia. Pracuję m.in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych oraz depresji i innych zaburzeń nastroju. 

Pracując z dziećmi i młodzieżą udzielam wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi i w nauce. Rodzicom pomagam rozwiązywać problemy wychowawcze i rodzinne oraz rozwijać umiejętności rodzicielskie.

Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum i MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. 

Jestem również absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Kwalifikacje do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i pełnienia funkcji trenerskich zdobyłam w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie.

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, certyfikowanych kursach i szkoleniach.


Jestem również członkiną Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę pracując terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Oprócz pracy terapeutycznej, posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych oraz w placówkach oświatowych. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, certyfikowanych kursach i szkoleniach. 


Pracuję stacjonarnie w gabinecie w Olsztynie oraz w formie online.

KONTAKT

ul. Żołnierska 14E/36, 10-561 Olsztyn
tel: +48 600 085 236
biuro.pracowniapp@gmail.com